மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட ஆதரவற்ற அம்மாவிற்கு முதலுதவி

MR old lady cared with haircut, bath, new dresses and bedspreads by Adaikkalam team

மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட பெண் ஒருவர் மதுரை மூலக்கரை பேருந்து நிறுத்தத்தில் தஞ்சமடைந்த, அவரை நமது குழு அணுகியபோது அவர் சுகாதாரமற்ற சூழலில் பழைய உடை, அழுகான தலையும் முடியும் கண்டு அவரின் நிலையை உணர்ந்து அவரின் முடியை சிறிதாக திருத்தி, அவரை குளிக்கவைத்து புத்தாடை அணிவித்து, பின் குளிருக்கு போர்வை ஒன்றை வழங்கி அவரை சற்று ஆருதல் படுத்த முயற்சித்தோம். விரைவில் ஒரு மனநல காப்பகத்தில் சேர்த்திட வரும் நாளில் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படும்.


Leave a reply