திருநகர் பக்கம் 8 ஆம் ஆண்டு சமத்துவ பொங்கல் விழா 2023

திருநகர் பக்கம் 8 ஆம் ஆண்டு சமத்துவ பொங்கல் விழா 2023

 

 

 

 

 

 

திருநகர் பக்கம் தன்னார்வலர்கள் முயற்சியால் பொதுமக்களுக்கான திருவிழா முன்னெடுக்கப்பட்டு, பொதுமக்களால் பெரிதும் ஆதரவளிக்கப்பட்டு வெற்றி கண்டா எட்டாம் ஆண்டு திருநகர் பக்கம் குழுவின் ஆண்டுவிழா மற்றும் தமிழர் திருநாள் பொங்கல் விழா.

காலையில் சமத்துவப்பொங்கல்

சமத்துவ பொங்கல்
சமத்துவ பொங்கல்

 

 

 

 

 

பாரம்பரிய மற்றும் பழமையான விளையாட்டுப்போட்டிகள்

வழுக்கு மரம்
வழுக்கு மரம்
இளவட்டக்கல்
இளவட்டக்கல்

 

 

 

 

 

 

 

சாக்குப்பை ஓட்டம்
சாக்குப்பை ஓட்டம்
Slow cycling
Slow cycling
மிதவேக மிதிவண்டி
மிதவேக மிதிவண்டி
ஓட்டப்பந்தயம்
ஓட்டப்பந்தயம்
கயிறு தாண்டல்
கயிறு தாண்டல்
கிட்டிப்புல்லு
கிட்டிப்புல்லு
கில்லி அடித்தல்
கில்லி அடித்தல்

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கலை நிகழ்ச்சிகள்

பறையிசை
பறையிசை
சிலம்பம்
சிலம்பம்
கருத்துரை திரு. திருக்கோஷ்டியூர் மணிகண்டன்
கருத்துரை திரு. திருக்கோஷ்டியூர் மணிகண்டன்
கருத்துரை திரு. பவுன்
கருத்துரை திரு. பவுன்
கரகம்
கரகம்
கரகம்
கரகம்
கரகம்
கரகம்
காவடி
காவடி
நாட்டுப்புற பாடல்
நாட்டுப்புற பாடல்
பரதம்
பரதம்
மேஜிக் ஷோ
மேஜிக் ஷோ
அனிஷ் குழு நடனம்
அனிஷ் குழு நடனம்

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

விருது வழங்குதல்

கிருஷ்ணசாமி அவர்கள்
கிருஷ்ணசாமி அவர்கள்
திரு. ஜெரால்டு சத்யன் சிவன் அவர்கள்
திரு. ஜெரால்டு சத்யன் சிவன் அவர்கள்

 

என மக்களுடன் இணைந்து பொங்கல் தினம் சிறப்பாக அமைந்தது.

8608700088

Leave a reply